Spotlight

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inhoud syndiceren

M.I.

Meervoudige intelligentie

Zoals bij velen bekend werken we op De Oranjerie aan de hand van de theorie van Meervoudige Intelligentie, kort gezegd M.I. Klinkt goed, maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

M.I. staat voor de theorie dat elk kind eigen talenten heeft buiten het "gewone" IQ; je kunt dus niet alleen spreken van "meer of minder intelligent". De grondlegger hiervan, Howard Gardner, spreekt van intelligenties omdat hij vindt dat er meerdere manieren zijn om intelligent te zijn. Bijvoorbeeld: In een mondelinge uitleg van de rekenles zit een leerling de hele tijd naar buiten te kijken. Daar ziet hij diverse vogels in het gras wormen pikken. Een andere leerling tekent allerlei poppetjes in zijn schrift, terwijl zijn vriendje zachtjes neuriet.
Dit is voor kinderen, ouders en leraren een bekend beeld. De één heeft beelden nodig om het te begrijpen, de ander heeft aan taal voldoende. Weer een ander kind leert het makkelijkst met behulp van muziek. Kortom; elk kind is anders en leert op een andere manier!

Om alle kinderen aan te spreken en zoveel mogelijk te laten leren maken we op De Oranjerie gebruik van verschillende manieren van werken op de leerstof eigen te maken. De tafels worden bijvoorbeeld verwerkt in een lied, de letters worden aangeleerd met behulp van gebaren of een tekst wordt besproken in het tafelgroepje/team.
Op deze manier willen we de kinderen laten leren met behulp van hun sterke intelligentie! 

Daarnaast gebruiken we M.I. ook om de sociale omgang in de klas te verbeteren. Immers, hoe veiliger kinderen zich voelen op school, hoe hoger hun leerprestaties.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de M.I.-coördinatoren Sabine Hendriks en Froukje Guldenmundt.

We onderscheiden hierin de volgende intelligenties:

TAALKNAP
Verbaal-linguïstische intelligentie

Taalknap ben je als je een echt taalmens bent.
Waaraan herken je een kind dat taalknap is:

Als kleuter is dit kind bijzonder geïnteresseerd in letters, woorden en boeken.
Als peuter praatte dit kind veel, was dol op moeilijke woorden en kon er goed mee overweg.
Dit kind heeft een grote woordenschat en kan op school met taal goed meekomen.
Ook kan dit kind goed lezen.
Wat doet een kind dat taalknap is graag:

Lezen van boeken, tijdschriften en kranten. Spelen met woordgrapjes, puzzelen met woorden en letters, verhalen vertellen en teksten schrijven. Vreemde talen leren, spreekwoorden en hun betekenissen, spreekbeurt houden.

 

REKENKNAP
Logisch-Mathematische intelligentie

Rekenknap ben je als je een echt GETALLEN-mens bent
Waaraan herken je een kind dat rekenknap is:

Dit kind werkt heel systematisch, volgens een vaste routine. Dit kind is erg op tijd, wil weten wat iets kost en hoe lang iets gaat duren. Alles wordt overzichtelijk geordend en op een rijtje gezet. Dit kind is een planner en houdt van schema’s.

Wat doet een kind dat rekenknap is graag:

Ordenen, puzzelen met getallen, geld, tijd, meten, wegen, tellen, volgordes bepalen, rekenen.

 

BEELDKNAP
Visueel-ruimtelijke intelligentie

Beeldknap ben je als je een echt KIJK-mens bent
Waaraan herken je een kind dat beeldknap is:

Dit kind leert door te kijken en is gebaat bij voordoen, plaatjes en tekeningen en pictogrammen ter ondersteuning van het leren. Dit kind observeert veel en heeft een fotografisch geheugen.

Er ontstaan veel plaatjes in het hoofd om te kunnen onthouden. Kaartlezen gaat erg goede en kleuren zijn heel belangrijk. Dit kind heeft veel fantasie, omdat het zich goed van alles in kan beelden.

Wat doet een kind dat beeldknap is graag:

Stripboeken lezen, tekenen, schilderen, fantaseren, ontwerpen, fotograferen en films kijken zijn favoriete bezigheden van iemand die beeldknap is.

 

MENSKNAP
Interpersoonlijke intelligentie

Mensenknap ben je als je een echt SAMEN-mens bent.
Waaraan herken je een kind dat mensknap is:

Dit kind is oprecht geïnteresseerd in de ander, wil graag een goede sfeer om zich heen. Gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Dit kind wil graag bij de groep horen en is goed in overleggen en onderhandelen. Dit kind voelt goed aan hoe het met de ander gaat. Het is een verzorger, helpt graag anderen. Dit kind werkt graag samen.

Wat doet een kind dat mensknap is graag:

Gezelschapsspelletjes spelen, alles wat samen gebeurt is leuk.

 

ZELFKNAP
Intrapersoonlijke intelligentie

Zelfknap ben je als je een echt IK-mens bent, een DENK-mens.
Waaraan herken je een kind dat zelfknap is:

Dit kind valt niet zo op in de klas, is stil en trekt zich graag terug in een eigen wereld. Dit kind zoekt graag een stil plekje op en is dan liever alleen. Het is een denker en dus geen snelle beslisser. Alles wat er om dit kind heen gebeurt, betrekt het op zichzelf. Samenwerken is lastig, omdat het kind dan minder tijd krijgt om na te denken. Het kind wil origineel zijn, iets unieks bedenken.

Wat doet een kind dat zelfknap is graag:

Denken, alleen werken, dromen, moeilijke vraagstukken overdenken, reflecteren, mediteren, filosoferen.

 

MUZIEKKNAP
Muzikaal-ritmische intelligentie

Muziekknap ben je als je een echt MUZIEK-mens bent.

Waaraan herken je een kind dat muziekknap is:

Dit kind is muzikaal, zingt graag, neuriet de hele dag, tikt ritmes op van alles en heeft veel wijsjes in zijn hoofd. Teksten worden makkelijk onthouden als ze op een melodie staan. Dit kind verzint ritmische ezelsbruggetjes.

Wat doet een kind dat muziekknap is graag:

Muziekinstrumenten bespelen, liedjes leren, rijmen, rappen, dansen, muziek luisteren.

 

NATUURKNAP
Naturalistische intelligentie

Natuurknap ben je als je een echt NATUUR-mens bent.
Waaraan herken je een kind dat natuurknap is:

Dit kind houdt van dieren en planten, kan uren naar insecten kijken. Dit kind is goed in het kijken naar details. Dit kind is een verzamelaar en neemt van alles van buiten mee naar binnen. Soms heeft een natuurknap kind een stenen- of schelpenverzameling.

Wat doet een kind dat natuurknap is graag:

Wandelen in de natuur, knutselen met natuurlijke materialen, buiten spelen of in de bossen, planten en dieren verzorgen, weetjes zoeken over de natuur, het weer bijhouden, verzamelingen aanleggen.

 

BEWEEGKNAP
Lichamelijk-kinesthetische intelligentie

Beweegknap ben je als je een echt DOE-mens bent
Waaraan herken je een kind dat beweegknap is:

Dit kind zit niet graag stil. Dit kind leert door te voelen.
vooral alles uit elkaar halen en zelf willen ontdekken zijn typerend voor beweegknappe kinderen. Door het gebruik van zijn lichaam, ruiken en voelen, leert dit kind zijn omgeving kennen. In de klas wil dit kind snel kiezen en aan de slag, zonder teveel uitleg. Dit kind wil het zelf ervaren.

Wat doet een kind dat beweegknapknap is graag:

Knutselen, sporten, buiten spelen, toneel, mime, uitbeelden, voordoen en nadoen.

mi-plaatje